خانم مهری اهرابلی

دبیر تربیت بدنی

خانم نگارسلامی

دبیر زبان انگلیسی

خانم شفیقه فتحی

دبیر دین و زندگی - عربی

خانم آرزو رشتبری

دبیر ادبیات فارسی

خانم آزیتا اسدی

دبیر تاریخ و جغرافی و تفکر و سواد رسانه ای و انسان و محیط زیست و علوم اجتماعی و مدیریت خانواده

خانم خوش سیما

دبیر ریاضی و حسابان

خانم فاطمه دهقانی

دبیر هندسه و گسسته

خانم ساناز ریخته گران

دبیر ریاضی و آمار احتمال و حسابان

خانم شیوا توسلی

دبیر فیزیک

خانم المیرا سرهنگ زاده

دبیر شیمی

خانم تامارا پورفتح اله

دبیر زیست شناسی و بهداشت و سلامت و زمین شناسی