برگزاری هماهنگ کشوری دروس دهم و یازدهم

اطلاعیه مهم
دانش آموزان عزیز دروس جدول ذیل در پایه های دهم و یازدهم در خرداد ماه سال تحصیلی 1402-1401 به صورت هماهنگ کشوری خواهد بود.
تذکر: اصلاح اوراق امتحانی توسط خود دبیران انجام خواهد شد.