شیوه نامه کشوری آزمون ورودی پایه هفتم و تکمیل ظرفیت پایه دهم مدارس استعدادهای درخشان

📌 شیوه نامه کشوری آزمون ورودی پایه هفتم و تکمیل ظرفیت پایه دهم مدارس استعدادهای درخشان ابلاغ شد.
🔹زمان ثبت نام: از روز سه شنبه به تاریخ ۱۵/ ۰۱/ ۱۴۰۲ لغایت روز جمعه به تاریخ ۲۵/ ۰۱/ ۱۴۰۲ از طریق سامانه ثبت نام : my.medu.ir
🔸تاریخ آزمون ورودی پایه هفتم : راس ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه به تاریخ ۰۱/ ۰۴/ ۱۴۰۲
🔹تاریخ آزمون ورودی تکمیل ظرفیت پایه دهم: راس ساعت ۹ صبح روز جمعه مورخ ۰۲/ ۰۴/ ۱۴۰۲