کلاس های آنلاین در بستر سامانه سمیاد

استمرار کلاس های درسی با وجود آلودگی هوا در بستر سامانه سمیاد به صورت آنلاین