استاندار آذربایجان شرقی درگذشت

مشیت الهی بر این تعلق گرفته که بهار فرحناک زندگی را خزانی ماتم زده به انتظار بنشیند.و این بارزترین تفسیر فلسفه آفرینش در فراخنای بی کران هستی و یگانه راز جاودانگی اوست.
در گذشت سردار سرتیپ دوم زین العابدین رضوی خرم استاندار محترم رابه عموم فرهنگیان و مردم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای ایشان مغفرت و آمرزش الهی مسئلت می نماییم.
اوصیائی
مدیریت مجتمع غیردولتی دخترانه شریف