برگزاری امتحانات نوبت اول سالتحصیلی 1403-1402

استمرار کلاس های درسی با وجود آلودگی هوا در بستر سامانه سمیاد به صورت آنلاین