آغاز پیش ثبت نام الکترونیکی سالتحصیلی 1404-1403

به نام خدا

پیش ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان در مقاطع دوره اول متوسطه و دوم متوسطه در سالتحصیلی 1404-1403 در سامانه پیش ثبت نام آغاز گردیده است و مهلت پیش ثبت نام تا 15 خرداد ماه 1403 می باشد.