بستن

آغاز ارائه برنامه امتحانات نوبت اول سالتحصیلی 1400-1399

چسبان

جهت دانلود برنامه امتحانات بر روی دوره مربوطه خود کلیک نمائید. دانلود برنامه امتحانی نوبت اول- دوره اول (بر روی عکس زیر کلیک نمائید)  دانلود برنامه امتحانی نوبت اول- دوره دوم (بر روی عکس زیر کلیک نمائید)